FCI STANDARD

Země původu: Anatolie, Turecko.

Klasifikace FCI: Skupina II , sekce 2 (molossoidní), podsekce 2.2 (typ horský).

Charakteristika: Pastevecké plemeno původně využíváno k ochraně stád ovcí, pracovně využíváno, plemeno odolné vůči extrémnímu chladu a horku.

Krátký historický přehled: Anatolský pastevecký pes je doprovodný pes pastevců starodávného původu pocházející zřejmě z velkých bojových psů , kteří se vyskytovali v Mezopotámii. Plemeno se postupně svým vývojem přizpůsobovalo specifickým životním podmínkám, mezi které patřilo hlavně podnebí - horké a suché léto, mrazivé zimy, dále životní styl pastevců – kočovný způsob života a práce, ke které bylo toto plemeno určeno – doprovod a ochrana stád přemísťujících se na velké vzdálenosti.

Celkový vzhled: Mohutný, kompaktní, stojící vzpříma, vysoký a štíhlý pastevecký pes s širokou mohutnou hlavou a s hustou dvojitou srstí. Musí být dobře osvalen, musí být odolný a schopen velké rychlosti.

Důležité proporce: Obličejová část je mírně kratší než lebeční část.

Povaha a chování: Neochvějný a nebojácný bez agrese, přirozeně nezávislý, inteligentní a učenlivý. Sebevědomý a odvážný. Loajální a oddaný svému pánovi , ale v dospělosti ostražitý vůči cizím.

Hlava: Lebeční část je velká, ale odpovídající proporcionálně tělu, široká v oblasti mezi ušima, mírně klenutá s nepříliš výrazným stopem. Dospělí samci mají širší hlavu než feny. Obličejová část – při pohledu shora je čenich pravoúhlých linií, zatímco ze strany je ve tvaru tupého kužele.

Nos: Černý a hnědý u světle zbarvených jedinců.

Pysky: Velmi mírně převislé, černě rámovány. Okraj horního pysku není níže než je profil spodní čelisti. Koutky jsou přiléhající.

Chrup: Silné zuby, všechny těsně přiléhají jeden k druhému s nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky. Chrup úplný.

Oči: Poměrně malé, velikostí odpovídající velikosti hlavy, zeširoka a hluboko posazené.

Uši: Střední velikosti, trojúhelníkovitého tvaru , špičky zakulacené, zavěšené tak, že vnitřní kraje uší přiléhají tvářím, při vzrušení jsou neseny výše.

Krk: Mírně klenutý, silný , osvalený, střední délky, poměrně mohutný s mírným lalokem.

Bedra: Dobře osvalená, diagonální.

Hrudní končetiny: Silné a rovné, přiměřené délky. Lokty těsně přiléhají a umožňují volný pohyb. Zápěstí silné, mírně šikmé při pohledu ze strany.

Trup: Silný, dobře osvalený, nikdy ne tlustý.

Horní linie: V poměru k výšce kratší, horizontální, mírně klenutá v bederní oblasti .

Spodní linie: S mírně vtaženým břichem.

Hrudník: Hluboký, sahající k loktům, s dobře klenutými žebry. Hrudní koš dostatečně dlouhý.

Pánevní končetiny: Silné, přiměřeně osvalené, při pohledu ze zadu rovné. Stehna jsou dlouhá. Kolena dobře úhlená.

Tlapky: Silné s tlustými polštářky a dobře klenutými prsty. Drápy krátké.

Ocas: Dlouhý, sahající k hleznům, nasazen poměrně vysoko. V klidu je nesen dole s mírně zakulacenou špičkou, při vzruchu je nesen vysoko a stočen nad zády, zvláště u samců.

Pohyb: Za chůze je velmi viditelná linie těla, hlavy a krku. Pohyb je pružný, vzbuzující dojem plížení se , s velkým potencionálem. Kroková chůze je přípustná při malé rychlosti. Afektovaná chůze nebo mimochod je nežádoucí.

Srst: Krátká nebo polodlouhá hustá dvojitá srst. Různé varianty délky srsti v závislosti na podnebí. Srst je delší a hustší na krku, bedrech a stehnech. Srst má tendenci být v zimě delší.

Barva: Všechny barvy jsou povoleny.

Velikost a hmotnost v dospělosti: velikost: psi 74 - 81 cm v kohoutku, feny 71 – 79 cm v kohoutku.

Hmotnost: psi 50 –65 kg, feny 40 –55 kg.

Vady: Jakákoliv odchylka od výše uvedeného se má považovat za vadu.

Vážné specifické vady: Nízký, těžký, pomalý jedinec, příliš masívní, příliš lehký v typu – chrtí typ, ploché čelo, mimochod, afektovaná chůze, špatná pohyblivost, srst příliš dlouhá a odstávající.

Diskvalifikace: Příliš krátký čenich (jedna třetina nebo méně celkové délky hlavy), velmi krátká a jemná srst, chybějící podsada, předkus nebo podkus, neschopnost chránit stádo.

Poznámka: Psi musí mít obě dvě varlata plně sestoupená v šourku.